Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d) Incompatibilidades

Esta dedución é incompatible, para os mesmos bens e gastos, coas  deducións para incentivar a realización de determinadas actividades  do artigo 68.2 da Lei IRPF,  e coa  dedución por investimentos  regulados no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias.

Tratandose de activos usados e de solo, estes non poderán haberse beneficiado anteriormente do réxime da reserva para investimentos nas Canarias , por dotacións que se realizasen con beneficios de períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2007 nin das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas na LIS, nin da dedución por investimentos regulados no artigo 94 da Lei 20/1991. Considerarase apta o investimento que recaia en activos usados que sos parcialmente beneficiásense do réxime da reserva para investimentos nas Canarias na parte proporcional correspondente.