Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Dedución por dotacións á Reserva para Investimentos nas Canarias

Normativa: Art. 27  e disposición adicional undécima Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

  1. a) Contía e límites da dedución
  2. b) Requisitos para a aplicación da dedución
  3. c) Investimentos onde deben materializarse as cantidades destinadas á RIC
  4. d) Incompatibilidades
  5. e) Investimentos anticipados de futuras dotacións
  6. f) Información a subministrar na declaración do IRPF