Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Artigo 38 LIS "Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade "

O artigo 38 da LIS inclúe a  dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade .

Prévése a posibilidade de practicar unha dedución por cada persoa/ano de incremento do termo medio do cadro de persoal de traballadores con discapacidade, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo respecto da cadro de persoal medio de traballadores con discapacidade do período inmediatamente anterior.

Importes deducibles

Esta dedución determina as seguintes cantidades deducibles en función do grao de discapacidade dos traballadores:

  • 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento do termo medio de cadro de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100, contratados polo contribuínte experimentado durante o período impositivo, con respecto ao cadro de persoal media de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

  • 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento do termo medio de cadro de persoal de traballadores, coas mesmas condicións, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

Atención : o artigo 38 da LIS establece dúas cantidades diferentes a deducir atendendo ao grao de discapacidade dos traballadores (igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 10 e, por outra banda, igual ou superior ao 65 por 100) polo que para aplicar a dedución tera en contase o incremento do termo medio de cadro de persoal de traballadores con discapacidade nun determinado grao experimentado durante o período impositivo, con respecto ao cadro de persoal media de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Incompatibilidade

Ademais, mánténse a incompatibilidade no cómputo de traballadores contratados entre esta dedución e a aplicación da  liberdade de amortización con creación de emprego  establecida para as entidades de reducida dimensión establecida no artigo 102 de  LIS. Véxase ao respecto o Capítulo 7.