Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para compensar os efectos da inflación

Normativa: Art. 12 quinquies da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Ámbito temporal de aplicación da dedución: esta dedución soa resultará de aplicación no período impositivo 2022 e por contribuíntes cuxa suma de base impoñible xeral e do aforro sexa inferior a 30.000 euros.

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo 2022 na adquisición dos bens e servizos que integran o cesta da compra a que se refire o Instituto Nacional de Estatística

 • O importe da dedución non pode exceder dos límites que a continuación sinálanse, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración:

  Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro Límite por contribuínteIncremento por fillo a cargo
  Inferior a 12.500 euros 200,00 euros 50,00 euros
  Entre 12.500 e inferior a 21.000 euros  150,00 euros 37,50 euros
  Entre  21.000 e inferior a 30.000 euros 100,00 euros 25,00 euros

Nota: tanto o límite da dedución como o incremento por fillo a cargo do devandito límite aplícanse por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A dedución soa será aplicable respecto das cantidades satisfeitas en 2022 polo contribuínte en bens e servizos que pertenzan aos seguintes os seguintes grupos que compoñen o cesta da compra do Índice de Prezos de Consumo: 01 (alimentos e bebidas non alcohólicas), 03 (vestido e calzado), 04 (vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles) e 06 (sanidade).

 • Para a aplicación do incremento dos límites desta dedución soa teran en contase aquelas fillas ou aqueles fillos ou descendentes que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes no artigo 58 da Lei do IRPF.