Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha

Os contribuíntes que en 2022  tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por nacemento ou adopción de fillos
 2. Por familia numerosa
 3. Por familia monoparental
 4. Por gastos na adquisición de libros de texto, polo ensino de idiomas e outros gastos relacionados coa educación
 5. Por gastos de gardaría
 6. Por discapacidade do contribuínte
 7. Por discapacidade de ascendentes ou descendentes
 8. Para contribuíntes maiores de 75 anos
 9. Polo coidado de ascendentes maiores de 75 anos
 10. Por acollemento familiar non remunerado de menores
 11. Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos ou con discapacidade
 12. Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos
 13. Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento
 14. Por arrendamento de vivenda habitual por familias numerosas
 15. Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais
 16. Por arrendamento de vivenda habitual por persoas con discapacidade
 17. Por cantidades doadas para a cooperación internacional ao desenvolvemento e ás entidades para a loita contra a pobreza, a exclusión social e a axuda a persoas con discapacidade
 18. Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación empresarial
 19. Por doazóns de bens culturais e contribucións a favor da conservación, reparación e restauración de bens pertencentes ao patrimonio cultural de Castela-A Mancha, e para fins culturais, incluídos no plan de mecenado cultural de Castela-A Mancha
 20. Polos gastos en intereses polo financiamento alleo da adquisición de primeira vivenda habitual por menores de 40 anos
 21. Por residencia habitual en zonas rurais
 22. Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais
 23. Por traslado de vivenda habitual
 24. Para compensar os efectos da inflación
 25. Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís
 26. Por investimento en entidades da economía social