Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Incremento adicional por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

O importe da dedución por maternidade poderase incrementar ata en 1.000 euros adicionais cando o contribuínte que teña dereito á mesma satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

Importante : a diferenza da dedución xeral por maternidade, os contribuíntes con dereito á aplicación do incremento adicional por gastos de custodia non poden solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria o seu aboamento de forma anticipada, senón que deberán solicitar o incremento que corresponda directamente na declaración do IRPF.

  1. Requisitos e condicións para aplicar o incremento adicional
  2. Contía do incremento adicional
  3. Límites da dedución
  4. Aplicación da dedución na declaración do IRPF