Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Tipo impositivo do 0 por cento

Desde o 23 de abril de 2020 ata o 31 de decembro de 2021, aplicarase o tipo do 0 por cento ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a pandemia provocada polo COVID-19 cos seguintes requisitos:

  1. Os bens aos que se aplicará o tipo do 0 por cento serán os seguintes:

    • Para o período comprendido entre o 23 de abril e o 31 de outubro de 2020, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro.

    • Para o período comprendido entre o 1 de novembro de 2020 e o 30 de abril de 2021, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro.

    • Para o período comprendido entre o 1 de maio de 2021 e o 31 de decembro de 2021, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril.

  2. O tipo do 0 por cento aplicarase sempre que os destinatarios sexan entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da LIVE.