Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Capítulo 4.Suxeitos pasivos.Repercusión.Devindicación.Base impoñible e Tipo impositivo