Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Capítulo 4.Suxeitos pasivos.Repercusión.Devindicación.Base impoñible e Tipo impositivo

  1. Quen está obrigado a declarar.Suxeitos pasivos
  2. Repercusión do imposto ao destinatario
  3. Cando se producen as operacións para os efectos do imposto.Devindicación
  4. Importe sobre o que se aplica o tipo impositivo.Base impoñible
  5. O tipo impositivo
  6. Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo