Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cando se producen as operacións para os efectos do imposto.Devindicación

A devindicación é o momento en que se entende realizada a operación suxeita ao imposto e o que determina a normativa aplicable para os efectos de suxeición, tipos impositivos, exencións, etc.