Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Importacións

A devindicación do imposto prodúcese:

  • Cando tivese lugar a devindicación dos dereitos de importación, de acordo coa lexislación aduaneira.

  • No caso de abandono do réxime de depósito distinto do aduaneiro, cando se abandone o réxime.

  • Nas operacións asimiladas ás importacións, cando teñan lugar as circunstancias que determinan a súa realización.