Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Causas de exclusión destes réximes

Son causas de exclusión dos réximes especiais:

  1. A presentación da declaración de cesamento das operacións comprendidas nos réximes especiais.

  2. A existencia de feitos que permitan presumir que as operacións do empresario ou profesional incluída nestes réximes especiais concluíron.

  3. O incumprimento dos requisitos necesarios para acollerse a estes réximes especiais.

  4. O incumprimento reiterado das obrigas impostas pola normativa destes réximes especiais.

  5. Para os empresarios ou profesionais acollidos ao réxime de importación a través dun intermediario, que o devandito intermediario notifique á Administración tributaria que deixou de representaros, así como a baixa ou exclusión por calquera motivo do intermediario.