Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Funcionamento

  1. Nas adquisicións de bens e servizos o suxeito pasivo soporta IVA, debendo distinguir:

    • A axencia de viaxes non pode deducir o imposto soportado nas adquisicións de bens e servizos efectuadas para a realización da viaxe que redunden directamente en beneficio do viaxeiro.

    • O resto do IVA soportado é deducible.

  2. Polas prestacións de servizos se repercute IVA, non estando obrigada a axencia a consignar en factura separadamente a cota repercutida.

  3. Liquidación: para determinar o IVA a ingresar, pártese dunha base impoñible calculada en función da diferenza entre o prezo de venda das viaxes e o custo das compras e servizos que se utilizaron.