Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Réxime especial das axencias de viaxes

Réxime obrigatorio caracterizado pola forma de determinar a base impoñible para o cálculo do IVA devindicado, sen prexuízo da posibilidade de aplicar o réxime xeneral operación por operación.

  1. Funcionamento
  2. Requisitos
  3. Lugar de realización e exención
  4. A base impoñible
  5. Non aplicación do réxime especial
  6. Obrigas formais