Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Réxime especial das axencias de viaxes

Réxime obrigatorio caracterizado pola forma de determinar a base impoñible para o cálculo do IVA devindicado, sen prexuízo da posibilidade de aplicar o réxime xeneral operación por operación.