Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Funcionamento

Este réxime especial é de carácter optativo e permite atrasar a devindicación e a conseguinte declaración e ingreso do IVE repercutido ata o momento do cobramento aos seus clientes.

Como contrapartida ao atraso do ingreso do IVE repercutido, atrásase igualmente a dedución do IVE soportado nas súas adquisicións ata o momento en que se efectúe o pagamento aos seus provedores.

Non obstante, establécese como límite tanto para a devindicación do imposto como para o nacemento do dereito á dedución a data do 31 de decembro do ano inmediatamente posterior ao que se realice a operación.