Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime especial do criterio de caixa

  1. Funcionamento
  2. Requisitos subxectivos
  3. Requisitos obxectivos
  4. Contido
  5. Obrigas formais
  6. Supostos de créditos incobrables e declaración de concurso