Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Réxime especial do criterio de caixa

  1. Funcionamento
  2. Requisitos subxectivos
  3. Requisitos obxectivos
  4. Contido
  5. Obrigas formais
  6. Supostos de créditos incobrables e declaración de concurso