Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Requisitos obxectivos

Poden aplicar o RECC a todas as operacións realizadas no territorio de aplicación do imposto agás as seguintes:

  1. As acollidas aos réximes especiais simplificado, da agricultura, gandería e pesca, da recarga de equivalencia, do ouro de investimento, aplicable aos servizos prestados por vía electrónica e do grupo de entidades.

  2. As exportacións e as entregas intracomunitarias de bens.

  3. As adquisicións intracomunitarias de bens.

  4. Os supostos de inversión do suxeito pasivo.

  5. As importacións e operacións asimiladas ás importacións.

  6. Os autoconsumos de bens e servizos.