Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Suposto práctico

Operacións realizadas polo suxeito pasivo español ES000000000 durante o mes de maio de 2021:

  • Compra dous lotes de mercadorías ao empresario holandés NL123456789100, un o 12 de maio por un importe de 3.455,25 euros e outro o 15 de maio por importe de 2.841,91 euros.

  • Realiza unha entrega de máquinas ao empresario portugués PT123456789, valorada en 3.344.55 euros.

Realiza unha adquisición o suxeito pasivo grego EL999999999 por importe de 10.533,01 euros, tendo lugar a posta a disposición da mercadoría en Portugal, dondel o suxeito pasivo español efectúa subseguintemente unha entrega da mesma mercadoría ao suxeito pasivo PT123456789, por importe de 10.609,31 euros mencionado no guión anterior, todo iso en virtude dunha operación triangular:

  • Realízase unha peritación a un empresario portugués PT123456789 por importe de 5.000 euros.

    Operacións realizadas polo suxeito pasivo español ES000000000 durante o mes de setembro de 2021.

  • Rescíndese a 1ª operación de 3.455,25 euros efectuada co empresario holandés NL123456789100, devolvéndose os produtos e reintegrando o importe.

Modelo 349.Resumen operacións coa Unión Europea