Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Capítulo 3. Feito impoñible e Exencións

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos realizados por empresarios e profesionais
  2. Adquisicións intracomunitarias e importacións de bens
  3. Transferencias de bens no marco dun acordo de venda de bens en consigna
  4. Vendas a distancia
  5. Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo