Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Destrución, perda ou roubo

Cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, prodúzase a destrución, perda ou roubo dos bens, producirase unha operación asimilada a unha entrega de bens a título oneroso no territorio de aplicación do Imposto.

No caso de bens transferidos desde outro Estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, prodúzase a destrución, perda ou roubo dos bens, producirase unha adquisición intracomunitaria de bens no territorio de aplicación do Imposto.