Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Expedición dos bens a outro país

Dentro deste apartado, inclúense tanto a devolución dos bens ao estado desde o que foron inicialmente transferidos como as expedicións a outros estados membros distintos ou con destino fóra da UE.

No que fai ás devolucións, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, os bens sexan devoltos ao territorio de aplicación do Imposto, non se producirá unha operación asimilada a unha entrega de bens a título oneroso sempre que se inscriba a devolución no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias e inclúase na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

No caso de bens transferidos desde outro Estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, sexan devoltos ao devandito Estado membro, non se producirá unha adquisición intracomunitaria de bens no territorio de aplicación do Imposto.

No caso de expedicións a outros estados membros ou con destino fóra da UE, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, os bens sexan expedidos a un país distinto do territorio de aplicación do Imposto, producirase no territorio de aplicación do Imposto unha operación asimilada a unha entrega de bens a título oneroso.

No caso de bens transferidos desde outro Estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, os bens sexan expedidos a un país distinto do devandito Estado membro, producirase no territorio de aplicación do Imposto unha adquisición intracomunitaria de bens no territorio de aplicación do Imposto.