Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Substitución do destinatario inicial dos bens transferidos

A nova regulación permite a substitución do destinatario inicial por outro empresario ou profesional, dentro do prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

  • Que o vendedor inclúa a substitución no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias e na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

  • Que se cumpran as demais condicións previstas no apartado «B) Concepto de acordo de venda de bens en consigna» (en particular, a existencia dun acordo de venda de bens en consigna entre o vendedor e o substituto).

Cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, o substituto adquira o poder de disposición dos bens, entenderase que no territorio de aplicación do Imposto realízase unha entrega de bens á que resultará aplicable a exención prevista no artigo 25 a LIVE.

Desde a outra perspectiva, no caso de bens transferidos desde outro estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, o substituto adquira o poder de disposición dos bens, entenderase que no territorio de aplicación do Imposto realízase unha adquisición intracomunitaria de bens.

A substitución deberá incluírse na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias e no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.