Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Venda dos bens a persoa distinta do destinatario inicial ou substituto

Cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, os bens sexan adquiridos por unha persoa distinta do destinatario inicial ou do substituto, producirase unha operación asimilada a unha entrega de bens a título oneroso no territorio de aplicación do Imposto.

Desde a perspectiva inversa, no caso de bens transferidos desde outro Estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, sexan adquiridos por unha persoa distinta do destinatario inicial ou do substituto, producirase unha adquisición intracomunitaria de bens no territorio de aplicación do Imposto.