Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Vendas a distancia de bens importados con intervención dunha interface electrónica

Cando un empresario ou profesional facilite a través dunha interface electrónica a venda a distancia de bens importados cuxo valor non exceda de 150 euros entenderase que recibiu e entregado os bens.

Con esta finalidade, o transporte dos bens vincularase á entrega efectuada polo empresario ou profesional titular da interface electrónica.

Nestes supostos existen dúas entregas de bens:

  1. A entrega do provedor ao empresario ou profesional titular da interface electrónica que se localizará fóra da Comunidade e que polo tanto non estará suxeita ao IVE.

  2. A entrega efectuada polo empresario ou profesional titular da interface electrónica á que serán aplicables as regras establecidas para a localización das vendas a distancia de bens importados.