Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Vendas a distancia de bens importados cuxo importe exceda de 150 euros

Debemos distinguir se a importación se realiza no Estado membro de destino final dos bens ou nun Estado membro distinto.

 1. Se o Estado membro de importación é o Estado membro de destino final dos bens:

  1. Lugar de realización da venda a distancia:

   A venda a distancia non estará suxeita na Unión Europea.

  2. Importación:

   A importación non estará exenta e deberá pagarse o IVE correspondente no momento da importación.

 2. Se o Estado membro de importación é distinto do Estado membro de destino final dos bens:

  1. Lugar de realización da venda a distancia:

   A venda a distancia localizarase no Estado membro en que finalice o transporte con destino cliente e non poderá incluírse no réxime de importación ( IOSS ).

  2. Importación.

   A importación non estará exenta e deberá pagarse o IVE correspondente no momento da importación.