Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Adquisicións intracomunitarias

A base impoñible das adquisicións intracomunitarias de bens determinarase de acordo co disposto para as entregas de bens e prestacións de servizos.

Nas operacións asimiladas por transferencia de bens, determinarase de acordo co disposto para o autoconsumo de bens.

Cando se trate de adquisicións gravadas polo IVE español porque o destinatario comunique un NIF-IVE español e non fosen gravadas no Estado membro de chegada, a base impoñible será a correspondente ás adquisicións intracomunitarias que non se gravasen no Estado membro de chegada do transporte dos bens.