Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Capítulo 4. Suxeitos pasivos. Repercusión. Devindicación. Base impoñible e Tipo impositivo

  1. Quen están obrigados a declarar. Suxeitos pasivos
  2. Repercusión do imposto ao destinatario
  3. Cando prodúcense as operacións para os efectos do imposto. Devindicación
  4. Importe sobre o que se aplica o tipo impositivo. Base impoñible
  5. O tipo impositivo
  6. Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo