Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cando prodúcense as operacións para os efectos do imposto. Devindicación

A devindicación é o momento en que se entende realizada a operación suxeita ao imposto e o que determina a normativa aplicable para os efectos de suxeición, tipos impositivos, exencións, etc.

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos
  2. Adquisicións intracomunitarias
  3. Importacións