Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

O tipo impositivo

O tipo é a porcentaxe que se aplica sobre a base impoñible para obter a cota.

O tipo aplicable a cada operación será o vixente no momento da devindicación.

A Lei do IVE establece un tipo xeral e dous tipos reducidos para dar un tratamento favorable a determinadas operacións, que pode consultar no seguinte cadro-resumo.

Tipo impositivo xeral:

O tipo xeral do imposto vixente é o 21 por cento.

Tipos impositivos reducidos

Os tipos reducidos vixentes son o 10 por cento e o 4 por cento  (tamén se aplica o 5% e o 0% a determinadas operacións).

  1. Tipo impositivo reducido do 10 por cento
  2. Tipo impositivo reducido do 4 por cento
  3. Tipo impositivo do 5 por cento
  4. Tipo impositivo do 0 por cento