Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos

Requisito necesario: a intención de destinar os bens e servizos adquiridos á actividade económica debe confirmarse por elementos obxectivos.

Non poden efectuar estas deducións os empresarios que deban aplicar o réxime especial da recarga de equivalencia.

A aplicación destas deducións ten os mesmos efectos que a renuncia ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca, non podendo acollerse a este réxime ata que transcorran tres anos.

Considérase primeiro ano de realización de entregas de bens ou prestacións de servizos aquel en que se comece o exercicio habitual das devanditas operacións, sempre que o inicio das mesmas teña lugar antes do día 1 de xullo e, noutro caso, o ano seguinte.