Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Dedución das cotas soportadas ou satisfeitas antes de iniciar a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos

Son deducibles as cotas soportadas ou satisfeitas antes do inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes ás actividades empresariais ou profesionais, cando se cumpran determinados requisitos. Incluso os empresarios e profesionais teñen dereito á devolución das cotas deducibles cumprindo os requisitos xerais para esta devolución.

  1. Empresarios ou profesionais aos que se aplica
  2. Requisitos
  3. Procedemento
  4. Regularización
  5. Regularización das proporcións de tributación