Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Funcionamento

  1. Nas adquisicións de bens e servizos o suxeito pasivo soporta IVE, debendo distinguir:

    • A axencia de viaxes non pode deducir o imposto soportado nas adquisicións de bens e servizos efectuados para a realización da viaxe que redunden directamente en beneficio do viaxeiro.

    • O resto do IVE soportado é deducible.

  2. Polas prestacións de servizos repercútese IVE, non estando obrigada a axencia que hai que consignar en factura separadamente a cota repercutida.

  3. Liquidación: para determinar o IVE  que hai que ingresar, pártese dunha base impoñible calculada en función da diferenza entre o prezo de venda das viaxes e o custo das compras e servizos que se utilizaron.