Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Réxime especial das axencias de viaxes

Configúrase como un  réxime obrigatorio caracterizado pola forma de determinar a base impoñible para o cálculo do IVE reportado, sen prexuízo da posibilidade de aplicar o réxime xeral operación por operación.

  1. Funcionamento
  2. Requisitos
  3. Lugar de realización e exención
  4. Base impoñible
  5. Non aplicación do réxime especial
  6. Obrigas formais