Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Lugar de realización e exención

As operacións da axencia respecto de cada viaxeiro teñen a consideración de prestación de servizos únicos, aínda que existan varias entregas e servizos.

Esta operación enténdese realizada onde a axencia teña a sede da súa actividade ou un establecemento permanente desde onde efectúe a operación.

Estes servizos estarán exentos cando as entregas ou os servizos realícense fóra da Unión Europea. Se se realizan parcialmente fóra da Comunidade, estará exenta a parte de prestación de servizos da axencia que corresponda aos efectuados fóra da Comunidade.