Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cotas reportadas por operacións correntes

A cota reportada por operacións correntes será a suma das contías correspondentes aos módulos previstos para a actividade. A contía dos módulos calcularase multiplicando a cantidade asignada a cada módulo polo número de unidades das mesmas empregadas.