Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolucións aos suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual

Para poder solicitar a devolución do saldo existente ao termo de cada período de liquidación, os suxeitos pasivos deberán estar inscritos no rexistro de devolución mensual. Noutro caso, só poderán solicitar a devolución do saldo que teñan ao seu favor ao termo do último período de liquidación de cada ano natural.

O rexistro de devolución mensual xestiónase pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, sen prexuízo do que se dispón nas normas reguladoras dos réximes de Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e de Convenio Económico coa Comunidade Foral de Navarra.

  1. Requisitos
  2. Procedemento de inscrición no rexistro de devolución mensual