Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Concepto de pagamento transfronteirizo

Un pagamento considerarase transfronteirizo cando o ordenante estea situado nun Estado membro e o beneficiario estea situado noutro Estado membro ou nun país ou territorio terceiro.

Con esta finalidade, considérase que o ordenante se encontra situado no Estado membro que corresponda:

  1. Ao número IBAN da conta de pagamento do ordenante ou a calquera outro medio identificativo que permita identificar inequivocamente e proporcionar a situación do ordenante, ou en ausencia dos devanditos medios identificativos.

  2. Ao código BIC ou a calquera outro código identificador da entidade que identifique inequivocamente e proporcione a situación do provedor de servizos de pagamento que actúe en nome do ordenante.

Polo que se refire ao beneficiario, considerarase que está situado no Estado membro ou terceiro territorio ou país que corresponda:

  1. Ao número IBAN da conta de pagamento do   beneficiario  ou a calquera outro medio identificativo que permita identificar inequivocamente e proporcionar a situación do beneficiario, ou en ausencia dos devanditos medios identificativos.

  2. Ao código BIC ou a calquera outro código identificador da entidade que identifique inequivocamente e proporcione a situación do provedor de servizos de pagamento que actúe en nome do beneficiario.

• Pagamentos transfronteirizos excluídos da obriga de declaración

Non se declararán os pagamentos transfronteirizos cando, no transcurso dun trimestre natural, o provedor de servizos de pagamento non preste aos mesmos beneficiarios servizos de pagamento que correspondan a máis de 25 pagamentos transfronteirizos.