Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigados á presentación do modelo 379

Estarán obrigados a presentar o modelo 379 as entidades e organismos contemplados nos apartados 1 e 2 do artigo 5 do Real Decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira, e as persoas físicas ou xurídicas que se acollan ás exencións previstas nos artigos 14 e 15 do devandito Real Decreto-lei.