Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prazo e forma de presentación do modelo 379

O modelo 379 terá periodicidade trimestral e deberá presentarse, respecto dos pagamentos transfronteirizos realizados en cada trimestre natural, ata a fin do mes seguinte ao do trimestre correspondente.

A presentación do modelo 379 efectuarase obrigatoriamente por vía telemática a través de Internet.