Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Formas de presentación

A presentación da declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias, modelo 349, deberá ser realizada da seguinte forma:

  1. Presentación electrónica por Internet, a cal poderá ser efectuada con certificado electrónico ou ben, no caso de obrigadas tributarias persoas físicas, mediante o sistema de sinatura con clave de acceso nun rexistro previo como usuario (Cl@ve).

  2. A presentación electrónica por Internet con certificado electrónico terá carácter obrigatorio, para todas as declaracións daqueles obrigados tributarios que, ben teñan o carácter de Administración Pública, ben estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha das Unidades de Xestión de Grandes Empresas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ou ben teñan a forma de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada, así como a dos obrigados tributarios cuxo período de liquidación coincida co mes natural.

  3. Os obrigados tributarios que deban utilizar obrigatoriamente a presentación electrónica das declaracións informativas con certificado electrónico non poderán utilizar outras formas de presentación electrónica.