Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

A declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias. Modelo 349

A correcta aplicación da tributación no IVE das operacións intracomunitarias require a existencia dun axeitado intercambio de información entre os Estados membros da Comunidade Europea. Para os empresarios e profesionais españois implica a presentación da declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

O modelo que ten que utilizarse para estes fins é o modelo 349, aprobado pola Orde EHA/769/2010, do 18 de marzo, publicada no BOE do 29 de marzo de 2010.

Decláranse entregas e adquisicións de bens e prestacións de servizos, así como as transferencias de bens expedidos ou transportados desde o territorio de aplicación do Imposto con destino a outro Estado membro no marco de acordos de vendas de bens en consigna.

Debe presentara todo empresario ou profesional que realice entregas ou adquisicións intracomunitarias de bens e servizos ou transferencias de bens con destino a outro estado membro no marco de acordos de vendas de bens en consigna, calquera que sexa o seu réxime de tributación para os efectos do IVE. No suposto de realizar operacións reguladas no artigo 27.12º da Lei do IVE por medio dun representante fiscal, será este último o obrigado a presentar o modelo 349 por realizar a entrega intracomunitaria de bens exentos.

A declaración non se presentará nos períodos en que non se realizasen estas operacións.

  1. Contido
  2. Rectificacións
  3. Formas de presentación
  4. Prazo de presentación
  5. Suposto práctico