Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Suposto práctico

Operacións realizadas polo suxeito pasivo español ES000000000 durante o mes de maio de 2023:

  • Compra dous lotes de mercadorías ao empresario holandés NL123456789100, un o 12 de maio por un importe de 3.455,25 euros e outro o 15 de maio por importe de 2.841,91 euros.

  • Realiza unha entrega de máquinas ao empresario portugués PT123456789, valorada en 3.344.55 euros.

Realiza unha adquisición ao suxeito pasivo grego EL999999999 por importe de 10.533,01 euros, tendo lugar a posta a disposición da mercadoría en Portugal, onde o suxeito pasivo español efectúa subsecuentemente unha entrega da mesma mercadoría ao suxeito pasivo PT123456789, por importe de 10.609,31 euros mencionados no guion anterior, todo iso en virtude dunha operación triangular:

  • Realízase unha peritaxe a un empresario portugués PT123456789 por importe de 5.000 euros.

Operacións realizadas polo suxeito pasivo español ES000000000 durante o mes de setembro de 2023.

  • Rescíndese a primeira operación de 3.455,25 euros efectuados co empresario holandés NL123456789100, devolvendose os produtos e reintegrando o importe.

Todas estas operacións deberanse declarar no modelo 349 da seguinte forma:

Modelo 349. Resumo operacións coa Unión Europea