Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Devindicación

O Imposto sobre Sociedades devindícase o último día do período impositivo.