Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

A declaración do Imposto sobre Sociedades

  1. Modelos de declaración
  2. Modelo 200
  3. Quen deben asinar a declaración do Imposto sobre Sociedades?
  4. Conversión a euros de importes expresados en pesetas
  5. Período impositivo
  6. Devindicación