Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Modelos de declaración

Para a declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes aos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2020, utilízase con carácter xeral o modelo 200. Así mesmo, existe un modelo de declaración específico para o réxime de consolidación fiscal, o modelo 220.

A presentación de ambas as dúas declaracións debe realizarse obrigatoriamente por vía telemática a través de Internet utilizando un certificado electrónico recoñecido.