Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Modelo 200

O modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades será aplicable, con carácter xeral, a todos os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades obrigadas a presentar e subscribir declaración por este imposto.

No caso dos grupos fiscais, incluídos os de cooperativas, todas as entidades integrantes do grupo, incluso a dominante, teñen que presentar as correspondentes declaracións individuais no modelo 200, que será cumprimentado ata cifrar os importes líquidos teóricos correspondentes ás respectivas entidades (recadro [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200).

As entidades dependentes integrantes dun grupo fiscal non deben cubrir o documento de ingreso ou devolución.

No Capítulo 7 deste Manual recóllense instrucións específicas para a formalización dos modelos 200 das sociedades integrantes do grupo fiscal.