Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Condicións xerais para a presentación electrónica

Para poder presentar de forma electrónica por Internet o modelo 200 a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, cumprirá que:

  1. O contribuínte dispoña de Número de Identificación Fiscal (NIF).

  2. A presentación electrónica realícese utilizando un certificado electrónico recoñecido emitido conforme ao que se establece na Lei 59/2003, do 19 de decembro, de Sinatura electrónica, e que sexa admitido pola Axencia Tributaria conforme ao que se dispón na Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

    Os procedementos de solicitude, revogación e renovación dos devanditos certificados electrónicos dependerán das condicións establecidas por cada Autoridade de certificación admitida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

    Nos casos en que a presentación electrónica se realice por apoderados ou colaboradores sociais, serán estes quen deberán dispor do seu certificado electrónico recoñecido.

  3. O contribuínte ou, se é o caso, o presentador da declaración, cubra o formulario de axuda (Sociedades Web) mediante o cal se xerará o ficheiro coa declaración que hai que enviar, ou efectúe a transmisión dun ficheiro validado que se xerase con outros medios compatibles.

    Pode consultar como cubrir a declaración mediante o formulario Sociedades Web no seguinte apartado.