Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Identificacion de persoas e entidades

O servizo de axuda Sociedades Web non admite a presentación de declaracións con persoas ou entidades mal identificadas (NIF de socios, administradores, entidades participadas, etc.).

Por iso, recoméndase a utilización de forma previa do servizo de axuda de identificación que se encontra dispoñible na web da AEAT, onde se pode consultar a identificación tanto de forma individual coma de forma masiva.

Naqueles casos en que ten cabida a formalización de datos de identificación de terceiros países (mediante campo de país ou marca similar para ese fin), non se realizará a validación contra o censo da AEAT.