Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Servizo de axuda Sociedades Web

  • O servizo de axuda Sociedades Web permite o acceso directo ao servidor da AEAT para tramitar e presentar a declaración do imposto, sen necesidade de ter que descargar un programa de axuda nun ordenador.

    Deste xeito, utilizando calquera dispositivo electrónico que permita a súa conexión con este servidor, pode procederse a cubrir a declaración do Imposto sobre Sociedades. Se non dispón de todos os datos para a presentación da declaración , Sociedades Web permítelle gardar as modificacións que realizase para que cando acceda posteriormente desde calquera dispositivo poida continuar cubrindo a declaración cos datos pendentes, modificar os devanditos datos ou, incluso, cubrir unha nova declaración.

  • Desde este formulario pode acceder á axuda específica de cada apartado da declaración pulsando sobre o botón «Axuda» que se encontra situado na barra de Ferramentas da aplicación. O devandito botón abrirá o apartado correspondente da axuda en que se encontre situado. O botón «Apartados» permitiralle navegar pola declaración para acceder directamente aos recadros que precise cubrir.

  • Tamén pode realizar simulacións de posibles declaracións do Imposto sobre Sociedades mediante o servizo «Sociedades WEB Open (Simulador)». O seu acceso é non autenticado, de xeito que non se require certificado electrónico.

    Os cálculos e probas realizadas con este programa non lle permitirán presentar as declaracións de Sociedades efectuadas, xa que para iso cómpre utilizar Sociedades WEB.

  • Por último, pode dispor dos datos fiscais para a formalización da declaración do Imposto sobre Sociedades.

    Estes datos fiscais terán carácter informativo e o seu obxectivo é asistir na correcta formalización da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades.