Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Tipos de entidades sen fins lucrativos

Regulación: Artigo 2 Lei 49/2002

Considéranse entidades sen fins lucrativos :

  • As fundacións.

  • As asociacións declaradas de utilidade pública.

  • As organizacións non gobernamentais de desenvolvemento a que se refire a Lei 23/1998, do 7 de xullo, de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, sempre que teñan algunha das formas xurídicas a que se refiren os parágrafos anteriores.

  • As delegacións de fundacións estranxeiras inscritas no Rexistro de Fundacións.

  • As federacións deportivas españolas, as federacións deportivas territoriais de ámbito autonómico integradas naquelas , o Comité Olímpico Español e o Comité Paralímpico Español.

  • As federacións e asociacións das entidades sen fins lucrativos a que se refiren os parágrafos anteriores.