Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.2 da LIS

Estarán  parcialmente exentas do Imposto aquelas entidades que opten por aplicar o réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos regulado no Título II da Lei 49/2002, sempre que cumpran unha serie de requisitos.

As entidades sen fins lucrativos  teñen obriga de declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas :

  1. Tipos de entidades sen fins lucrativos
  2. Requisitos
  3. Opción ao réxime das entidades sen fins lucrativos
  4. Renuncia ao réxime das entidades sen fins lucrativos
  5. Igrexa Católica e outras igrexas, confesións e comunidades relixiosas